Vindpengar till JTJ

(8 maj 2023)

75 000 kronor får JTJ i bidrag från Jädraås Vindkraftfond detta år. Bidraget avser fyra projekt som vi sökt för:

-Ventilationsskorstenar mm till lokstallet.

-Tjärstrykning lokstallstaket och kittning/målning/lagning av fönster i lokstallsportarna

-Utbyte av värmefläktar omklädningsrum mm Stora verkstaden.

-Tilläggsisolering Jädraås station för att spara energi genom att minska uppvärmningskostnaderna

Fonden ger oss möjlighet att fritt fördela bidraget mellan projekten.

Det är från avkastningen från vindkraftsparken i Jädraås som föreningar och företag i bygden har möjlighet att söka bidrag.

JTJ tackar fonden för årets bidrag som är av stort värde för att vi ska kunna hålla våra fastigheter i gott skick.