Tillgänglighet

(21 sept 2021)

Tyvärr är våra vagnar och byggnader dåligt anpassade för personer som har svårt att klara stora nivåskillnader. Möjligheten att ta med rullstol på tågen är starkt begränsad.