Lok 7

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv Kalmar Verkstad 1932, tillv nr 7


Loket är Kalmar Verkstads först tillverkade lokomotor. Den levererades till Östra Smålands Järnväg (ÖSmJ) med nummer 101. Den var ursprungligen tänkt för lätta godståg men också växling. Med sin manuella växellåda var den dock inte särskilt lämpad för växlingstjänst.


Vid SJs övertagande av ÖSmJ användes loket i Oskarshamns hamn och blev kvar där till år 1960 då det såldes till DONJ. Den användes mest för vagnväxling vid verkstaden i Jädraås och fick aldrig något officiellt nummer. Efter ett motorhaveri byttes bensinmotorn ut mot en dieseldriven. Färgsättningen är DONJs men genom ett misstag blev färgfälten omkastade mot övriga dieselloks.


Sitt nummer på JTJ har den fått efter tillverkningsnummret.


Lok nr 7 är i drift men används sparsamt.