Dala-Ockelbo-Norrsundets Jvg

(11 sept 2021)

JTJ är en del av den en gång 86 km långa Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg (DONJ), som gick från Linghed i Dalarna via Jädraås och Ockelbo ut till Norrsundet vid gästrikekusten. Det var en bruksbana som från början byggdes för transporter av malm, järn och träkol till och från järnbruken. Senare tog transporterna av timmer, flis och massaved över och den trafiken var tidvis mycket omfattande. Persontrafiken var däremot blygsam.

Om DONJ kan du läsa här.