Lok 2 KORSÅN

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv: Vagn & Maskinfabriken Falun 1902, tillv.nr 21

F d Ågs Järnväg nr 2


KORSÅN byggdes för Åg-banan som gick mellan gruvan i Vintjärn, masugnen i Åg och sjön Hinsen.


Loket är ett tanklok med s k ramtank. Ursprungligen saknade loket löpaxeln under hytten, den tillkom senare pga lokets dåliga gångegenskaper på den primitiva banan.

Efter nedläggningen av Åg-banan såldes loket år 1948 till Dannemora gruvor i norduppland där det användes som växellok. År 1961 återfann det nybildade 891-Järnvägarnas Museisällskap (det som idag är JTJ) loket avställt vid gruvan och efter kontakter med ägaren fick man det som gåva. Renoveringsarbetet påbörjades genast och år 1967 var KORSÅN under ånga igen. Till hösten samma år flyttades loket till Jädraås och användes i olika extratåg på DONJ.


Under vintern 1969-70 blev pannan omtubad och år 1987 avslutades en längre och omfattande pannrevision. Under 2018-2020 var loket ej i drift p g a tubbyte men togs i trafik igen i juli 2021 och kunde på så sätt vara en del i JTJs 60-årsfirande.