Byvalla-Långshyttans Jvg

BLJ BCo 4

Foto: Rikard Johanson

(11 sept 2021)

Tillv ASJ Linköping 1917

Nr 4 är en kombinerad andra- och tredjeklassvagn med stoppade bänkar ordnade i små kupéer i ena ändan och träbänkar i två större avdelningar i den andra.

Vagnen är utrustad med fungerande acetylengasbelysning.

Efter BLJs (Byvalla-Långshyttans Järnväg) nedläggning år 1964 stod nr 4 uppställd som museivagn i Långshyttan fram till år 1974 då JTJ köpte den. Sedan dess har bl a det resgodsrum som BLJ skapade återställts till resandeutrymme.

Vagnen är i drift.