Små fordon

BLJ inspektionsdressin

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv Ljusne-Voxna 1921

Denna bildressin från Byvalla-Långshyttans Järnväg är delvis byggd på bildelar. Efter en ombyggnad på 1940-talet, då motorhuv och kylare förändrades, är det en Chevroletmotor som driver den främre axeln via en kedja. Till skydd för passagerarna finns bara en suflett.

___________

DONJ inspektionsdressin Austin Ten

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv Bergbolagen år 1938

År 1937 behövde DONJ en ny dressin då tidigare motordressin hade havererat. Man beställde därför en ny Austin Ten Cambridge saloon av 1937 års modell, vilken byggdes om till dressin av Bergbolagen.

Ursprungligen var bilen svartlackad men efter reparation efter en olycka 1957 fick den nuvarande vinröda kulör.

Eftersom den har kvar bilväxellådan har den bara den normala växeln för backning och därför finns en enkel vändanordning undertill.

__________

DONJ ångdressin HUPPEN

Foto: Torbjörn Jansson

(11 sept 2021)

Tillv DONJ verkstad Jädraås 1898

DONJ trafikchef Westerlund lät efter egna ritningar järnvägens verkstad bygga en ångdressin med vattenrörspanna. Avsikten var bl a att ersätta ångvagnen MAJORN för skjutsar av trafikchefen själv, läkare och barnmorska. Dressinen har benämnts både HUPPEN och TJIPPEN, det förstnämnda används numera.

Redan från 1930-talet användes dressinen sparsamt och skänktes år 1953 till SJ Järnvägsmuseum i Stockholm. När museet flyttade till Gävle återgick den till givaren, Kopparfors AB, som rustade upp den och skänkte den till JTJ år 1971.

Dressinen genomgick år 1985 en mindre revision men redan två år senare ställdes den av, denna gång för pannbyte. HUPPEN är nu i drift men används av förklarliga skäl i begränsad omfattning.

__________

ÅG-HUPPEN

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv Petrus Wikström, Åg 1910-talet

En av lokförarna på Åg-banan byggde, med DONJs ångdressin som förebild, en liten privat motordressin. Den användes bl a för transporter till och från affären i Vintjärn. Motorn är en encylindrig fyrtaktare på fem hästkrafter och den har ett mycket karaktäristiskt ljud. Framåt finns två växlar men något backslag finns inte utan istället medförs en enkel vändskiva av trä på taket.

För att få plats med gods finns en helt unik släpvagn, troligen Sveriges enda enaxliga järnvägsfordon!

Sedan Åg-banan lagts ned övergick motorn och korgen i skilda personers ägo men genom vänligt tillmötesgående kunde de åter förenas.

På JTJ används ÅG-HUPPEN ytterst sparsamt.

__________

SJ MDR 125p

Foto: Kjell Ollashed

(11 sept 2021)

Tillv Bergbolagen 1956

Denna MDR 125p representerar en vanlig motordressintyp som tillverkades på 1950-talet för olika spårvidder.  Dressinen är ett ”ihop-plock” utfört på JTJ 1986-1987. Ett brandskadat chassi har försetts med en begagnad bilmotor och en helt ny, ej tidigare använd, hytt. Dörrarna kommer dock från andra dressiner.

På JTJ är den ett praktiskt fordon för personal- och materieltransporter, inspektioner etc och är inget museifordon. En mindre släpvagn finns också

Dressinen är i drift.

__________

GRÅLLAN

Foto: Rikard Johanson

(11 oktober 2023)

Tillv Bergbolagen, okänt år

Enkel motordressin av Bergbolagens typ 113. Tillverkad för DONJ.

Till JTJ år 1972 som gåva från DONJ.

__________

DONJ Banmästardressin nr 3

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv Bergbolagen, årtal okänt

Till JTJ år 1972 som gåva från DONJ.

_________

Motordressin LOPPAN

Foto: Rikard Johanson

(11 oktober 2023)

Hembygge från DONJ, ytterligare fakta saknas.