Lok 9 TALLÅS

Foto: Kjell Ollashed

(11 sept 2021)

Tillv Motala Verkstad 1898, tillv nr 196


fd Mariestad-Kinnekulle Jvg 6, Vestergötland-Göteborgs Jvg 22, Byvalla-Långshyttans Jvg 9
Loket levererades till Mariestad-Kinnekulle Järnväg (MKJ). År 1909 övertogs MKJ av Vestergörland-Göteborgs Järnvägar, som under 1920-talet försåg loket med en dörr i bakgaveln och därmed kunde eldaren även tjänstgöra som konduktör.


År 1941 såldes loket till Byvalla-Långshyttans Järnväg (BLJ) där det fick nummer 9 och kom att anvädas mest för växling. När BLJ lades ner blev det reservlok för växlingen på Klosterverken i Långshyttan och såldes sedan till JTJ år 1969.


Loket har genomgått renoveringar i olika omgångar, senast med bl a byte av fyrbox och togs i drift igen i juli 2014.