Vagnhallar

Foto: Håkan Nordenadler

(2 januari 2024)

År 1992 uppfördes en vagnhall (10) på den plats där linjen mot Ockelbo en gång gick. Hallen har två spår om vardera 65 meter.

Utanför det ursprungliga verkstadsområdet, men på JTJs egen mark, kommer en vagnhall (14) om två spår på sammanlagt 100 meter att uppföras när finansieringen är säkerställd. Markarbeten och spårläggning är delvis klara.