JTJs historia

(11 sept 2021)

Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg, JTJ, är en ideell förening med ca 500 medlemmar som driver museijärnvägen i Jädraås, Ockelbo kommun i Gästrikland. Allt arbete utförs på medlemmarnas fritid – när andra seglar, spelar fotboll eller pysslar med frimärkssamlingen kör vi ångtåg och jobbar med underhåll och reparationer av fordon, byggnader och spår.


Föreningen bildades redan 1961 med namnet 891-järnvägarnas Museisällskap, 891-JMS. (891 syftar på spårvidden 891 mm, som var mycket vanlig i Sverige.) Föreningens första fordon var ångloket KORSÅN som vid den tiden befann sig i Dannemora i norduppland.


De första årens verksamhet var förlagd till Gävle och Dannemora. Vid kontakter med Kopparfors AB fick man veta att företaget skulle upphöra med timmeruppfordringen vid Östbyberg, en lastplats vid Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg, DONJ, strax öster om Ockelbo. Kopparfors AB var även ägare till DONJ.

Diskussioner startade om att använda stickspåret från DONJs huvudlinje till Östbyberg som museijärnväg, dvs köra trafik med äldre järnvägsfordon. Hösten 1967 kom man överens med Kopparfors AB och som ett första steg transporterades föreningens materiel under hösten från Dannemora till Jädraås, DONJs huvudstation. Samtidigt hade beskedet kommit om att DONJ, sammanlagt 86 km från Linghed i Dalarna till Norrsundet vid gästrikekusten, skulle läggas ned. Därmed öppnade sig andra, och bättre, möjligheter. Det korta Östbybergsspåret blev aldrig museijärnväg utan den skapades istället mellan Jädraås och Tallås, 4,5 km.

Sedan 1970 rullar museitågen sommartid på JTJ och år 2000 förlängdes trafiken från Tallås till Svartbäcken Nedre, ca 1,5 km. JTJ är numera 6 kilometer lång.

För att bättre spegla sin verksamhet ändrades år 1975 föreningens namn till Museisällskapet Jädraås – Tallås Järnväg.