Övriga

JTJ C 13

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv Kristinehamn 1874/JTJ Jädraås 1970

För att få fler sittplatser i sitt enda tågsätt, ”Korså-tåget”, byggde 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) en egen sommarvagn av gammalt snitt år 1970. Som underrede användes en av de från DONJ övertagna äldre malmvagnarna, eventuellt nr 9. Denna kunde enkelt förses med andra axlar med mindre hjul och på så sätt passa in i ”Korså-tåget”.

Vagnen är märkt med JTJ bansignatur och nummer 13.

__________

Kalmar-Berga Järnväg (KBJ) C 1302

Foto: Kjell Ollashed

(11 sept 2021)

Tillv Kockums Malmö 1897

När Kalmar-Berga Järnväg (KBJ) öppnades var ett flertal av vagnarna av en mycket vanlig typ vid förra sekelskiftet; en tvåaxlig, plåtklädd vagn med lanternin och tvådelade fönster.

När vagnen skulle skrotas i Vislanda såldes korgen och ramverket till en privatperson i närheten och användes som cykelverkstad. Sedan korgen återfunnits kunde JTJ köpa den år 1988. Vagnskorgen var trots sitt långa liv vid sidan om spåret i förvånansvärt komplett skick. Hösten 2017 inleddes en omfattande renovering som avslutades sommaren 2021 då vagnen togs i trafik.

_________

Karlstad-Munkfors Järnväg (KMJ) BC 1022

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv Ljunggrens Kristianstad 1903

Nr 1022 levererades år 1903 till Karlstad-Munkfors Järnväg (KMJ) var ursprungligen en kombinerad 2 och 3 klassvagn med lanternin. År 1934 byggdes den om med välvt tak och på 1940-talet blev den logementsvagn (NKlJ Q nr 691).

Efter att ha stått avställd sedan 1960-talet skänktes den till JTJ år 1978. Då litet av originalkorgen återstår och den dessutom är dåligt skick återstår fullständig rekonstruktion.

__________

Korså bruk ”Korsåvagnen” (C 12)

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv Korså Bruk 1870-talet

Vid Korså bruk (öster om Falun) fanns en liten järnväg som användes för inlastning av råjärn från hyttan i Åg och utlastning av de färdiga produkterna smidesjärn. Något lok fanns aldrig, vagnarna rullade för egen kraft utför banan när de var lastade och drogs uppför av hästar när de var tomma. Däremot hade banan en liten personvagn med plats för tio personer. För kusken fanns plattformar i båda ändarna. Bromsblocken, liksom ramverket, är helt i trä.

Efter nedläggningen av bruket blev vagnen bevarad i en lada och skänktes till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) år 1966.

__________

Norra Hälsinglands Järnväg (NHJ) BCDo 1

Foto: Kjell Ollashed

(12 april 2022)

Tillv Vagnfabriken Södertälje 1896


Vagnen ingick i NHJ (Norra Hälsinglands Järnväg) första vagnuppsättning och var utförd med lanternintak, andra och tredjeklassutrymmen samt en liten postkupé.


År 1937 såldes vagnen till DONJ och försågs med ett resgodsutrymme och lanterninen ersattes av ett välvt tak. Vagnen var i trafik till år 1959.


Vagnen är under återuppbyggnad till NHJ originalutförande med lanternintak, utvändig plåtklädsel och postkupé (bilden nedan), ett arbete som inleddes under 2021. Den 5 oktober 2021 flyttades vagnen från sin förvaringsplats i Gjuteristallet till verkstaden.

NHJ BCDo 1. Foto: L Bernström & Stig Nyberg. Digitalt museum

__________

Voxna-Lobonäs Järnväg C 2

Foto: Stefan Olsson

(11 sept 2021)

Tillv ASJ Linköping 1908


Vagnen levererades till Woxna-Lobonäs Järnväg (WLJ) i Hälsingland med spårvidden 802 mm. När WLJ lades ner såldes vagnen till Hellefors-Fredriksbergs Järnväg.


Med sitt välvda tak och stora fönster speglar C nr 2 övergången till en modernare typ av vagnar. Den hade t ex redan vid leveransen toalett.


Vagnen slopades i slutet av 1950-talet och korgen har sedan 1960-talet stått uppställd på en tomt i Råda söder om Hagfors i Värmland. Genom tillmötesgående från fastighetsägaren erhöll JTJ vagnskorgen som gåva år 2012.


Vagnskorgen genomgår upprustning och skall placeras på nytt underrede för spårvidden 891 mm.

__________

Ågs Järnväg ”Kungavagnen” (C 11)

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv Skabo, Norge 1883


På 1880-talet gästades skogarna kring Åg (öster om Falun) av kungliga jaktlag, bl a för björnjakt. Inför en av dessa jakter anskaffade Ågs Järnväg en liten exklusiv vagn från Norge. Som minne av detta fick den namnet ”Kungavagnen” – men invändigt är den enkel med bara träbänkar. En extra finess finns i alla fall i form av uppdragbara träjalusier som skydd mot solen.


Även om Åg-banan inte hade officiell persontrafik fanns vagnen kvar som reserv för den som vanligen gick med i tågen.


När banan lades ner på 1940-talet blev vagnen kvar i lokstallet i Åg. Vagnen skänktes av Stora Kopparberg till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) år 1965.


Vagnen är i drift.