Uppdatering Ny vagnhall

Efter en period med stiltje har vi gjort en omstart på vagnhallsprojektet i Jädraås med en ny stomkonstruktion. Den tidigare ansatsen var en stomme av stål men med krig och annat elände så blev den för dyr. Vi har nu projekterat för en stomme av trä som är billigare men kräver lite förändringar i konstruktionen.

Själva hallen är likadan som den tidigare projekterade men vi måste staga konstruktionen för sidolaster från vind. Lösningen är de strävor som syns på illustrationen, men vill vi så kan vi dölja dem med t ex ”bodar” på sidan där stagen är och får lite skyddade platser på köpet. Det är inte en helt ovanlig konstruktion, bland annat i gamla industrimiljöer.

Det som ligger framför oss nu är, när konstruktören är klar, att göra klart det formella med kontrollansvarig och byggnadsnämnden så vi får startbesked och kan sätta igång.

Den första aktiviteten på plats är att göra tre grundbalkar vilket innebär att gräva, spika formar, armera och gjuta. När balkarna är på plats skall de befintliga spåren förlängas till hallens fulla längd.

Detta arbete beräknas ske med dom pengar vi redan har i form av ett tidigare bidrag från Riksantikvarieämbetet. För fortsatta arbeten krävs mer ekonomiska resurser och vi har sökt bidrag för finansiering av återstående moment som omfattar beställning av takstolar och resten av stommen.

När stommen är klar skall taket täckas med plåt, sedan återstår väggpanel, dörrar och fönster.

Mycket arbete alltså, och behov av mera pengar, men det är angeläget att vi kan få ytterligare uppställningsplatser inomhus.