Åbo

Åbo hållplats  (Åbo – 40,0 km från Linghed, 0,9 km från Jädraås)

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Någon hållplats i Åbo fanns aldrig på DONJ-tiden men under perioden 1892-1903 fanns här ett sidospår för utlastning av kol från några kolmilor invid järnvägen.


Namnet Åbo syftar på ”boställe vid ån”, dvs Jädraån som flyter i närheten.