Dala-Ockelbo-Norrs. Jvg

DONJ BCFo 2

Foto: Håkan Nordenadler

(10 sept 2021)

Tillv Vagnfabriken Södertälje 1896

Vagnen ingick i Norra Hälsinglands Järnvägs (NHJ) första vagnuppsättning och var utförd med lanternintak. Invändigt fanns en stor andraklass-kupé, en mindre damkupé och två tredjeklass-avdelningar.

År 1937 såldes vagnen (tillsammans med systervagnen nr 1) till DONJ där den blev ombyggd med resgodsavdelning mitt i vagnen. Vagnen fick nytt välvt tak och elektrisk belysning.

Vagnen var i trafik till år 1959 och var sedan år 1971 en av JTJs mesta trafikvagnar. Vagnen ställdes av år 1996 då delar av korgen var i dåligt skick. Sommaren 2013 kunde DONJ BCFo nr 2 åter tas i drift efter en omfattande renovering.

__________

DONJ C 140

Foto: Håkan Nordenadler

(10 sept 2021)

Tillv DONJ verkstad Jädraås 1897

När hela DONJ år 1896 blev färdig till Norrsundet fanns endast två personvagnar. Därför byggdes år 1897 ytterligare fyra vagnar vid verkstaden i Jädraås. C nr 140 var en av dessa. Vagnen är av tidstypisk modell; kort med smala fönster, plåtklädd och med lågt tak. Invändigt har den längsgående träbänkar.

Nr 140 slopades i början av 1950-talet och kom sedan att reserveras för dåvarande SJ järnvägsmuseum men skänktes slutligen till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) år 1971.


Vagnen kallas ”Trots Allt”, vilket lär bero på att den under DONJ-tiden stått kvar på spåret, många tillbud till trots.


Vagnen är i drift.

___________

DONJ CN 150, 204 och 205

CN 204. Foto: Håkan Nordenadler
CN 205. Foto: Håkan Nordenadler
CN 150: Foto: Håkan Nordenadler

(10 sept 2021)

Tillv DONJ verkstad Jädraås 1901

Två typer av sommarvagnar fanns på DONJ (Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg). Nr 150 är av större modell med niometersunderrede, utan broms. Nr 204 och 205 är av mindre typ med nyckelbroms.

Från början var dom öppna vagnskorgarna löstagbara men sedan arbetartågen till Norrsundet införts år 1907 blev de permanenta. Ursprungligen var vagnarna färgglatt målade men de blev snart rödfärgade som övriga finkor.

Då trafiken med arbetartågen upphörde på 1940-talet var nr 150 sedan flera år ombyggd till finka. Nr 204 och 205 fick efter slopningen luckor för fönsteröppningarna och blev spånupplag vid snickarverkstaden i Jädraås.

I samband med JTJ renovering har vagnarna återfått ursprungligt utsende och färgsättning.

Vagnarna är i drift.

__________

DONJ BC 215

Foto: Håkan Nordenadler

(10 sept 2021)

Tillv DONJ verkstad Jädraås 1901


För den växande persontrafiken byggde DONJ år 1901 ytterligare två personvagnar. De byggdes på DONJs nya niometersunderrrede och var ursprungligen mycket enkla, t ex hade de utvändigt bara liggande furupanel.
På 1920-talet plåtkläddes nr 215, rovoljelamporna byttes mot gasljus och som första DONJ-vagn fick den toalett.


På 1950-talet byggdes en kupén om till resegodsutrymme med bredare dörr och i det skicket användes vagnen tills nedläggningen av persontrafiken år 1959.

BC 215 skänktes till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) år 1971 och är nu återställd i äldre utförande.

Vagnen är i drift.