Tallås

Tallås station (Tås – 36,6 km från Linghed, 4,4 km från Jädraås)

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Stationen i Tallås uppfördes år 1880 då järnvägsbygget väster ifrån nådde hit. Från denna öde plats, där inga andra hus stationshuset funnits, utgick hästforor med malm och träkol vidare mot bruken i Jädraås och Åmot. Rallarna fortsatte dock vidare och redan år 1881 färdigställdes banan ner till Jädraås.
Stationshuset var timrat och uppfördes helt i den tidens stil med spåntak. Redan vid sekelskiftet 1800-1900-tal blev det panelklätt men är idag i övrigt i samma stil som då det begav sig. Elektricitet finns t ex inte. Nuvarande bangård med två spår liknar den ursprungliga, vändskivan är dock inlagd av JTJ.


I det gamla stallet finns numera Café Mallet, som är öppet i samband med tågtrafiken.


I bangårdens östra ända kan resterna av sidospåret till Intranite uppfodringsverk vid Jädraån skönjas.