Lok 8

Foto: Björn Kymrér

(24 mars 2024)

Tillv Atlas Stockholm 1910, tillv.nr 113

År 1910 levererades tre stycken stora ånglok till DONJ, nr 1, 8 och 12. De var utförda som s k Mallet-lok med sex drivande hjulpar anordnade i två maskinerier och de kunde dra 250 tons tågvikt i banans brantaste stigningar. Tendrarna gjordes korta för att loken skulle rymmas på de befintliga vändskivorna.


Loken gjorde god tjänst i linjetrafiken i nära nog 50 år och även sedan diesellok ersatt år 1959 användes Mallet-loken ofta p g a ständiga lokhaverier. Lok 8 var i tjänst längst och drog, tillsammans med två diesellok, det sista ordinarie tåget på DONJ från Jädraås.


Loket skänktes till JTJ år 1971 och användes sedan flitigt under många år.


Loket är avställt och genomgår en omfattande renovering, bland annat av ångpannan.