Grusgropsväxeln

Tallås grusgropsväxel lastplats (Tåsgr – 36,1 km från Linghed, 4,7 km från Jädraås)

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Under 1880-talets sista år tog DONJ i bruk grusgropen vid Tallås. Sidospåret från växeln används ibland för uppställning av vagnar.