Grusgropsväxeln

Tallås grusgropsväxel lastplats (Tåsgr – 36,1 km från Linghed, 4,7 km från Jädraås)

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Under 1880-talets sista år tog DONJ ibruk grusgropen vid Tallås. Från växeln på linjen går än idag ett cirka 200 meter långt sidospår ner till grusgropen.