Toaletter

(11 sept 2021)

Toaletter finns i den lilla röda byggnaden utanför östra gaveln på Jädraås stationshus. Gammalt hederligt utedass finns också vid Tallås station.