Stockholm-Roslagens Jvg

SRJ CD 15

Foto: Kjell Ollashed

(11 sept 2021)

Tillv Atlas Stockholm 1886


I mitten av 1880-talet beställde den nyöppnade Rimbobanan (del av Roslagsbanan) ett flertal tvåaxliga personvagnar. I den andra serien ingick nr 15, vilken redan efter ett halvår återgick till Atlas för inbyggnad av postkupé.


Efter nära ett halv sekel i trafik byggdes den på 1940-talet om till tjänstevagn. När Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) förstatligades slopades den. Vagnen blev stående i Dannemora där den upptäcktes av 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ), som er höll den som gåva.


Postkupén återuppstod i samband med revision, men överensstämmer inte helt med originalet. Under de första åren på JTJ var vagnen grönmålad men blev senare målad tvåfärgad enligt gammalt mönster i brunt med gult fält runt postkupéns fönster.

__________

SRJ Co 66

Foto: Håkan Nordenadler

(10 april 2024)

Tillv Södertälje Verkstäder 1911


År 1911 levererades två vagnar till SRJ (Stockholm-Roslagens Järnvägar) med teakklädsel och öppna plattformar. Liksom flertalet av SRJs vagnar moderniserades dessa på 1940-talet med utvändig plåtklädsel och inbyggda plattformar.


När SRJ införlivades med SJ år 1959 följde vagnen med och numrerades i SJs serie för smalspårsvagnar. Under SJ-tiden skedde inte några ändringar av vikt mer än att vagnen målades grön istället för SJs standardröda färg. Vagnen överfördes sedemera till landstingsägda Roslagsbanan varifrån JTJ köpte den år 1993.

Vagnen är deponerad hos Föreningen Gotlandståget/Gotlands-Hesselby Järnväg och transporterades dit den 26 april 2020. Sensommaren 2021 togs den i bruk som SJ Bop 878 efter upprustning.

_________

SRJ Co 74/JTJ So 74

Foto: Håkan Nordenalder

(11 sept 2021)

Tillv Bautzen 1920

Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) köpte i samband med första världskriget tio personvagnar från Tyskland. Dessa hade plåtklädd trästomme och öppna plattformar.

Nr 74 tillhör de vagnar som redan på 1940-talet moderniserades och fick inbyggda plattformar.

JTJ köpte vagnen från SL Roslagsbanan år 1992 och ombyggdes invändigt för JTJs beställningstrafik. De flesta fasta sätena har ersätts med en serveringsinredning med bar – förvillande lik en ånglokstender. Dessutom finns ett pentry.

Då nr 74 i sitt nuvarande utförande inte har någon historisk förebild vid Roslagsbanan har den fått JTJ egen bansignatur och specialvagnslittera So.

Vagnen är i drift.

__________

SRJ Co 79

Foto: Rikard Johanson

(21 augusti 2022)

Tillv Bautzen 1920

Denna ursprungliga SRJ-vagn hör till de fåtal på Roslagsbanan som aldrig byggdes om helt utan rullade ännu år 1989 i förortstrafik med öppna plattformar.

Nr 79 köptes från SL Roslagsbanan är 1990.

Vagnen genomgick upprustning år 2018/2019, bl a med in- och utvändig målning och renovering av fönster.

Vintern 2021/2022 tillverkades nya träbänkar som monterades in i vagnen som ersättning för tidigare galonklädda stålrörssoffor.

Vagnen är i drift.

__________

SRJ Co 90

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv Bautzen år 1937

Denna SRJ-vagn tillhör den första serien helsvetsade stålvagnar för smalspår. Trots den moderna tillverknignsmetoden var vagnen ursprungligen utförd på traditionellt sätt med bl a öppna plattformar.

Plattformarna kom dock senare att byggas in och vagnen försågs med ellyse och elvärme.

På JTJ används den numera som serveringsvagn i beställningstrafik och inredningen har anpassats för detta.

Nr 90 köptes från SL Roslagsbanan år 1993.

Vagnen är i drift.

__________

SRJ Co 119

Foto: Håkan Nordenadler

(11 juni 2022)

Tillv ASJ Linköping 1949

Denna vagn tillhör den sista typen av vagnar som levererades till Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) – och därmed även till de svenska smalspåriga privatbanorna. Dessa helsvetsade och rammsäkra vagnar hade goda innerutrymmen och stoppade stålrörssoffor. Vagnarna var avsedda för den mer långväga trafiken på Roslagsbanan.

Nr 119 köptes från SL Roslagsbanan år 1993.

Vagnen är ej i drift.