Utmärkelse för vagnrenovering

Museibanornas Riksorganisation (MRO) uppmärksammar varje år ett antal förtjänstfulla insatser som kopplas till medlemsföreningarnas verksamhet.

Vid MROs vårmöte i Mjölby den 27 januari erhöll JTJ ett pris för renoveringen av personvagnen Kalmar-Berga Järnväg C nr 1302, som efter omfattande arbeten avslutades för ett par år sedan och gav oss ett fint tillskott i vagnparken.

Priset består av ett diplom och så förstås äran – en ära som givetvis förtjänas av dom medlemmar som idogt arbetade med vagnen.