Finkelboda

Finkelboda hållplats (Fia – 38,3 km från Linghed, 2,7 km från Jädraås)

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

DONJ hade aldrig någon hållplats här och namnet Finkelboda torde syfta på korgen (inkl ram) till den resgodsfinka (DONJ F 84) som står där. Korgen ägdes ursprungligen av en privatperson och användes som redskapsbod men kom sedemera i JTJs ägo.


För resande till Pallanitedammens två bebyggda öar fungerar Finkelboda som praktiskt omstigningsplats från tåg till båt.