Svartbäcken DONJ

Svartbäcken DONJ (31.1 km från Linghed, 10 km från Jädraås)

Foto: Håkan Nordenadler

(14 september 2023)

Stationen ligger ödsligt och var avsedd för lastning av skogs- och träkolsprodukter. Stationshuset färdigställdes år 1884. Det sista tåget passerade Svartbäcken år 1968, sedan revs spåret upp och banvallen förvandlades till skogsbilväg.


I samband med att JTJ köpte den mark som järnvägen mellan Jädraås och Svartbäcken Nedre vilar på, riktades blickarna mot det öde stationshuset i Svartbäcken, cirka 3 km väster om museibanans ändpunkt. Genom en insamling kom även själva stationshuset och en mindre markbit runt det, att ingå i köpet. Tanken är att hålla öppet för en framtida förlängning av JTJ och då ha en riktig station att stanna vid.

2023 fick Svartbäcken en hyresgäst, som bland annat ska svara för underhåll och nödvändiga reparationer. I avtalet ingick att JTJ åtog sig att rusta upp eldstäder och skorstenen så det går att elda i huset. För detta ändamål erhölls ett bidrag på 50 000 kr från Gästriklandsfonden.