Svartbäcken DONJ

Svartbäcken DONJ (31.1 km från Linghed, 10 km från Jädraås)

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Stationen ligger ödsligt och var avsedd för lastning av skogs- och träkolsprodukter. Stationshuset färdigställdes år 1884. Det sista tåget passerade Svartbäcken år 1968, sedan revs spåret upp och banvallen förvandlades till skogsbilväg.


I samband med att JTJ köpte den mark som järnvägen mellan Jädraås och Svartbäcken Nedre vilar på, riktades blickarna mot det öde stationshuset i Svartbäcken, cirka 3 km väster om museibanans ändpunkt. Genom en insamling kom även själva stationshuset och en mindre markbit runt det, att ingå i köpet. Tanken är att hålla öppet för en framtida förlängning av JTJ och då ha en riktig station att stanna vid.