Lok 12

Foto: Kjell Ollashed

(11 sept 2021)

Tillv Atlas Stockholm 1910, tillv.nr 114


År 1910 levererades tre stycken stora ånglok till DONJ, nr 1, 8 och 12. De var utförda som s k Mallet-lok med sex drivande hjulpar anordnade i två maskinerier och de kunde dra 250 tons tågvikt i banans brantaste stigningar. Tendrarna gjordes korta för att loken skulle rymmas på de befintliga vändskivorna.


Loken gjorde god tjänst i linjetrafiken i nära nog 50 år och även sedan diesellok ersatt år 1959 användes Mallet-loken ofta p g a ständiga lokhaverier. Lok 12 togs ur tjänst år 1964 och skänktes till SJ Järnvägsmuseum i Gävle år 1967.


År 1983 återkom lok 12 till Jädraås som deposition och renovering påbörjades. År 1996 avslutades arbetet och loket återkom i trafik. Samtidigt ändrades depositionen till en gåva och JTJ är numera ägare till loket.


Loket är i drift.