Lok 6

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv ASEA 1917, tillv nr 94


Elackumulatorloket har ursprungligen trafikerat Böksholms bruks sex kilometer långa bibana från Braås på Växjö-Åseda-Hultsfreds Järnväg. Laddning av loket skedde i banans båda ändar för att klara av de tunga tågen, trots att det byggdes för en blygsam största hastighet på 13 km/h.


Loket skötte i stort sett ensam trafiken fram till år 1951 och fungerade sedan som reservlok till slutet av 1960-talet.
År 1970 skänktes loket till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) och en omfattande revision påbörjades. För att öka aktionsradien har loket på senare tid fått nya ackumulatorer med större kapacitet.


Loket är i drift, i huvudsak för växling i Jädraås.