SJ Z4p 321

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

I slutet av 1940-talet presenterade Kalmar Verkstad en motorlokstyp med en rak åttacylindring Scania-Vabismotor och dieselhydralisk drift. Den köptes av olika privatbanor och industrier och blev sedemera SJs standardtyp litt Z4p. Under 1950-talet tillverkades mer än 50 exemplar i tre olika utföranden.

År 1985 införskaffades Z4p nr 321 (tillverkad år 1952) från SJ då den blivit överflödig i samband med nedläggningen av linjen Växjö-Västervik.

Loket är i drift.