Lok 4 SIGBJÖRN

Foto: Kjell Ollashed

(11 sept 2021)


fd Ulricehamns Jvg 4, Ljungbyholm-Carlslunda Jvg 42, Byvalla-Långshyttans Jvg 8


Loket byggdes för Ulricehamns Järnväg (UJ) men såldes till Ljungbyholm-Carlslunda Järnväg när UJ breddades till normalspår år 1909. År 1937 bytte loket åter ägare och kom till Byvalla-Långshyttans Järnväg (BLJ) där det fick nummer 8 och sattes in i intensiv växling på Klosterverken i Långshyttan.


När ångdriften på Klosterverken upphörde år 1972 var loket Sveriges sista smalspåriga ånglok i daglig tjänst. Loket köptes av JTJ och gav loket namnet SIGBJÖRN efter Kopparfors AB tidigare disponent Sigbjörn Holgersson, som i hög grad bidragit till museibanans tillkomst.


Loket är i drift.