Stationshuset

Jädraås, DONJ huvudstation (Jås – 41,1 km från Linghed)

Foto: Kjell Ollashed

(18 maj 2024)

Stationshuset (1) började uppföras år 1883, två år efter det att järnvägsbygget nått fram till Jädraås. År 1892 inreddes en väntsal men allmän trafik på DONJ inleddes inte förrän fem år senare. År 1899 försågs huset med två tillbyggnader, varav den östra bestod av andra klass väntsal och bagagerum.


År 1911 skedde ytterligare en utbyggnad med ny väntsal samtidigt som huset byggdes om kraftigt invändigt, bl a inrättades en postlokal.


I dag disponeras större delen av nedervåningen som personalutrymmen för JTJs aktiva medlemmar. Utöver detta finns givetvis väntsal med biljettlucka och souvenirförsäljning samt tågexpedition.

Under år 2017 målades huset om utvändigt och skorstenarna renoverades. Arbetet finansierades med bidrag från Länsstyrelsens kulturmiljöprogram och EU-medel via Jordbruksverkets landsbygdsprogram.

Vid stationshusets östra gavel står en servicebyggnad (2) med kundtoaletter och förrådsutrymmen. I grunden är det en byggbod som med hjälp av ny panel och nytt tak ”förklätts” till ett magasin av äldre modell. På DONJs tid stod en mjölkbod på samma plats.