NKlJ Z4p 2

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

I slutet av 1940-talet presenterade Kalmar Verkstad en motorlokstyp med en rak åttacylindring Scania-Vabismotor och dieselhydralisk drift. Den köptes av olika privatbanor och industrier och blev sedemera SJs standardtyp litt Z4p. Under 1950-talet tillverkades mer än 50 exemplar i tre olika utföranden.

Loket inköptes från SL Roslagsbanan år 1996 där den hade nummer 5. Ursprungligen kommer det från Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKlJ) och har därför återfått NKlJ färgsättning och nummer 2. Loket är tillverkat år 1956.


Loket är i drift.