Ångvagnen MAJORN

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

Tillv Atlas, Stockholm 1888


DONJ anskaffade MAJORN då järnvägen byggdes ut mot Linghed. Avsikten var att kunna köra persontrafik utan att binda upp ett lok för denna tjänst. Namnet fick den efter beställaren, ägarbolagets direktör och major i reserven John Samy Nisser.

Invändigt är vagnen uppdelad i två avdelningar, en resandeavdelning med läderklädda långbänkar samt ett maskin- och förarutrymme. Maskineriet består av en stående ångpanna som driver ett kompoundmaskineri.


Under de första 30 åren användes MAJORN uteslutande för bolagets personal, läkar- och barnmorskeskjutsar etc. På 1920-talet var den i reguljär trafik, med en personvagn tillkopplad gick den mellan Åbydal och Norrsundet.


Redan på 1940-talet minskade användningen av MAJORN och den kom därefter att stå avställd in på 1960-talet då den åter kom i trafik för enstaka inspektionsturer. Efter nedläggningen av DONJ skänktes ångvagnen till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) år 1971.


Ångvagnen är i drift.