DONJ 5

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

I slutet av 1940-talet presenterade Kalmar Verkstad en motorlokstyp med en rak åttacylindring Scania-Vabismotor och dieselhydralisk drift. Den köptes av olika privatbanor och industrier och blev sedemera SJs standardtyp litt Z4p. Under 1950-talet tillverkades mer än 50 exemplar i tre olika utföranden.

År 1966 köpte DONJ Z4p nr 311 (tillverkad år 1952) från SJ. Lokomotorn fick nummer 5 och användes i växling. Under DONJs sista år skar motorn och loket skänktes till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ).

Loket är i drift.