Pallanite

Pallanite station (Pte – 39,3 km från Linghed, 1,7 km från Jädraås)

Foto: Kjell Ollashed

(11 sept 2021)

Vid Pallanite  byggdes en damm i Jädraån med uppfordringsverk för timmer. Senare tillkom en större såg för järnvägens behov. År 1903 uppfördes kraftverket som fick sitt vatten via en kanal från dammen.

Stationen med ett kortare mötesspår byggdes av JTJ år 1970. Stationshuset är dock av äldre datum, det är byggt 1935 och stod ursprungligen vid DONJ station Stora Björnmossen. Det lilla huset flyttades per lastbil till Pallanite. En mindre stuga, ”Björnbacka”, står intill stationshuset med den är av senare datum.


Namnet Pallanite påminner om att detta är gamla finnskogar och betyder ”svedjeängen”.