Svartbäcken Nedre

Svartbäcken Nedre station (Svbn – 35,1 km från Linghed, 5,9 km från Jädraås)

Foto: Håkan Nordenadler

(11 sept 2021)

När spåren efter DONJ revs upp väster ifrån år 1968 slutade man vid den plats som numera kallas Svartbäcken Nedre. Den återstående sträckan ner till Tallås station kom visserligen att ingå i JTJ men lades i träda då all kraft koncentrerades på att hålla banan mellan Jädraås och Tallås i trafikerbart skick. Så småningom kunde dock även denna 1,5 km långa del rustas upp och en helt ny station, Svartbäcken Nedre, anlades. Därmed fick museijärnvägen en ny ändpunkt i väster. År 2000 återinvigdes sträckan Tallås-Svartbäcken Nedre.


Hela stationsarrangemanget med rundgångsspår, stationshus och andra byggnader har således inga historiska förebilder på platsen.

Här är JTJs västra ändpunkt idag. DONJ fortsatte vidare mot Linghed på det som nu är skogsbilvägen på bilden. Tre kilometer bort ligger den spårlösa stationen Svartbäcken.