Välkommen som medlem

(7 november 2023)

Som medlem i JTJ stödjer du verksamheten att driva och utveckla museijärnvägen. Det ger dig också möjlighet att bli järnvägare på fritiden. Läs mer här om vad det innebär att vara aktiv medlem i JTJ.

I medlemsavgiften ingår:
-Fria tågresor på Jädraås – Tallås Järnväg (vid ordinarie trafik)  
-Tidningen JTJ-Nytt som utkommer med fyra nummer per år. Förutom rapportering om verksamheten vid JTJ innehåller tidningen järnvägshistoriska artiklar mm.


Medlemsavgiften för 2024 är 370 kr för vuxen, 110 kr för ungdomar under 18 år och 500 kr för en hel familj med samma adress. Medlemskap löser du enklast genom att maila namn (vid familjemedlemskap namn på samtliga), adress, telefonnummer och e-postadress till medlem@jtj.org och samtidigt betala in aktuellt belopp på bankgiro 559-4908 (Jädraås – Tallås Järnväg).

Under våra trafikdagar kan medlemskap också lösas i biljettluckan, Jädraås station.

Välkommen!


Du kan också skicka e-post och fråga efter mer information: medlem@jtj.org