Nordmark-Klarälvens Jvg

NKlJ DF 17

Foto: Rikard Johanson

(6 juli 2022)

Tillv NKlJ verkstad Hagfors 1913/1942


Vagnen, eller i alla fall dess korg, kan sägas ha börjat som en kombinerad tredjeklass-, post-, resgods- och sjukvagn byggd år 1913. Vid ombyggnad år 1942 blev den berövad den ursprungliga korgen varifrån delar återanvändes när Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKlJ) byggde en ren post- och resgodsvagn, som fick heta DF nr 17. Denna hade från början lackad teakpanel, men den blev under femtiotalet målad vagnsröd. Mot slutet av 1950-talet slopades vagnen från trafikvagnsparken och blev tjänstevagn för spårsvetsarna på banan.

På 1970-talet avställdes den och den såldes 1979 till Uppsala- Lenna Järnväg som lät frakta den till Faringe. Genom byte kom den till JTJ och Jädraås år 2001.

Den genomgår f n upprustning till ursprungligt skick utvändigt, men med annan interiör.

Vagnen har överförts till Tjustbygdens Järnvägsförening som gåva och transporterades från Jädraås till Västervik den 4 juli 2022.

__________

NKlJ Co 1004

Foto: Rikard Johanson

(11 sept 2021)

Tillv Hässleholms Mekniska Verkstad 1904

Karlstad-Munkfors Järnväg (KMJ) fick år 1903-1904 flera boggiepersonvagnar levererade, alla med lanterin och utvändig plåtklädsel. Sedan KMJ uppgått i Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKlJ) moderniserades vagnarna kring år 1930 med höga, välvda tak. Träbänkarna tygkläddes, elektrisk belysning installerades och utvändigt fick de ädelträpanel.

Nr 1004 användes fram till nedläggningen av persontrafiken år 1964, varefter den ställdes av som museivagn. Den blev dock i allt större behov av upprustning och skänktes till JTJ år 1979.

Vagnen är i drift.