Stiftelsestöd ger billiga familjebiljetter

(31 maj 2023)

Sigrid Göranssons Stiftelse i Sandviken har beviljat JTJ ett bidrag riktat till ungdomsverksamhet på 70 000 kr för 2023. Syftet med bidraget är att erbjuda förmånliga biljettpriser för familjer så unga kan uppleva en ångtågsresa och ta del av Gästriklands historia.

Bidraget kommer också att utnyttjas för att bekosta hälsokontroller för ungdomar som utbildas för tjänstgöring på museijärnvägen.

JTJ tackar stiftelsen för detta stöd.