E-post till JTJ

Du kan alltid nå JTJ på e-postadressen info@jtj.orgså skickar vi meddelandet vidare till rätt person.

Du kan också kontakta styrelsemedlemmar eller övriga funktionärer direkt.

Tänk på att allt arbete inom föreningen sker på medlemmarnas fritid och att svar inte alltid kan komma med ”vändande post”.