Bidrag från vindkraftfonden

Jädraås Vindkraftfond har behandlat inlämnade ansökningar om bidrag från årets s k bygdepeng från de 41 vindkraftverken som ligger inom Ockelbo kommun. JTJ har fått 20 000 kr för åtgärder av läckande tak på Tallås stationshus. Vi tackar fonden för detta.

Foto: Kjell Ollashed