Bidrag till vagnhallsbygget

Riksantikvarieämbetet har fattat beslut om årets fördelning av bidrag till kulturarvsarbete. JTJ fick 200 000 kronor för att kunna gå vidare med vagnhallsbygget i Jädraås.

Tack vare tidigare bidrag från Riksantikvarieämbetet kunde vi för ett antal år sedan påbörja bygget av en ny vagnhall på verkstadsbakgården. På grund av kraftigt stigande materialpriser, framför allt på stål, blev vi under 2022 tvungna att tillfälligt stoppa projektet och söka ytterligare finansiering. Genom det aktuella bidraget kan vi kompensera för de ökade kostnaderna – därmed tar nu vagnhallsprojektet ny fart!

Vi har också gjort en förändring i konstruktionen, där stommen nu kommer att utföras i trä i stället för i stål.