Nytt liv i Svartbäcken

(4 juni 2023)

Foto: Håkan Nordenadler

DONJs stationshus i Svartbäcken går en framtid till mötes med ny hyresgäst och bidrag till upprustning! År 2003 förvärvade JTJ Svartbäckens stationshus inklusive uthus, 3 km västerut räknat från vår nuvarande ändstation Svartbäcken Nedre. Köpet finansierades med hjälp av insamlade medel från föreningens medlemmar. Syftet var att stationshuset ska finnas kvar om vi i en framtid beslutar om en banförlängning på den gamla banvallen, som nu är skogsbilväg. Nu finns inga planer på en sådan förlängning, men dörren ska stå öppen för kommande generationer JTJ:are som kanske vill ta sig an detta.

Men Svartbäcken behöver omvårdnad. Därför har vi sökt en långsiktig lösning på frågan om underhåll och skötsel av byggnaderna. Nu har vi äntligen kommit i mål!

Vi har tecknat ett 20-årigt nyttjanderättsavtal med en intressegrupp för Svartbäckens bevarande. Man kommer att disponera stationshuset samt uthuset i Svartbäcken och använda dem för föreningsändamål. Gruppen kommer att utföra reparationer och underhåll och hålla tomten snygg. JTJ har en representant med i gruppen.

JTJs åtagande är att reparera skorstenen så det går att elda i huset. För detta har vi sökt om bidrag från Gästriklandsfonden, som nu har lämnat besked om att vi får 50 000 kr för detta ändamål. En mindre summa resterar och den kommer vi att skjuta till. Därmed kan nödvändiga arbeten enligt den offert vi fått beställas.

I och med detta är alla bitar på plats och JTJs spårlösa utpost i väster kan leva vidare. Vi riktar ett stort tack till Gästriklandsfonden som gjort denna lösning möjlig.