Nystart för vagnhallsprojektet

(11 oktober 2023)

Projektet Ny vagnhall i Jädraås har legat på is under en period. En anledning är de senaste årens stigande materialpriser, inte minst på den stålstomme som ursprungligen var tänkt att bära upp hallen. År 2020 fick vi ett bidrag från RAÄ på 250 000 SEK men det räcker inte på långa vägar för att sätta spaden i jorden.

Nu har projektet startats upp på nytt. En ny konstruktion med trästommar har tagits fram och uppdaterade kostnadsberäkningar har gjorts. Med detta som grund kan vi nu gå vidare med att finna finansieringsmöjligheter.

Hallen ska uppföras bakom stora verkstaden. Två spår är redan utlagda på platsen och bygglov finns. Vi hoppas förstås att projektet ska kunna lämna ritbordet denna gång för behovet av mer utrymme för inomhusuppställning av vagnar är stort. Nu får vi in alla personvagnarna under tak, men det är med hjälp av skohorn och medför ofta en hel del växling före och efter trafikdagarna.

Bilden visar spåren bakom verkstaden där hallen ska uppföras.