Järnets väg – transportleden kring Korså bruk

(28 oktober 2023)

Järnvägsmusei Vänners tidning Sidospår nummer 3 innehåller en omfattande beskrivning av Järnets väg, transportleden Vintjärn – Åg – Korså bruk – Korsån station.

JTJ har flera fordon från Ågbanan, inte minst ångloket KORSÅN, och vi noterar med glädje att historien kring denna transportled nu finns tillgänglig på detta sätt.

Boken består av 33 A4-sidor och innehåller förutom texten kartor ritningar och en mängd bilder och den finns att köpa från Järnvägsmusei vänner. Den kostar 180 kr. Eventuellt porto tillkommer med 50 kr.

Läs mer på https://jvmv.se