Bidrag till fastighetsunderhåll

(1 november 2023)

JTJ har fått ett bidrag på 17 900 kr för underhåll från Ann & Per G Berggrens stiftelse, vilket innebär att Fastighetsavdelningen får ett välkommet tillskott i kassan för arbetet med med fönster och annat underhåll, allt för att skapa en fin miljö för våra besökare. Vi tackar stiftelsen för det ekonomiska stödet.