Bana och byggnader

Slipersbyte i Jädraås

(24 sept 2022)

Höstens banarbetsvecka är inriktad på Jädraås stationsområde. Så brukar det vara medan sommarveckan mest ägnas åt resten av banan. Denna septembervecka byttes slipers runt stora verkstaden.

Foto: Anders Tholsson

_________

Nya tak i Pallanite

(14 aug 2022)

Både Pallanite stationshus och den lilla övernattningsstugan Björnbacka bredvid har fått nya plåttak, vilket var välbehövligt. Arbetet har finansierats med bidrag från Jädraås vindkraftfond.

Foto: Per Andersmats

__________

Nu kan vi elda i Tallås igen

(5 juli 2022)

Foto: Rikard Johanson

Nu är hantverkarna färdiga med renoveringen av murstocken och skorstenen på Tallås stationshus. Några små åtgärder av eldstäderna återstår sen kan till exempel vedspisen i köket (bilden) komma till användning igen. Arbetet har finansierats av Gästriklandsfonden och vi vill åter tacka för fondens generösa bidrag.

Till detta kommer insatser i egen regi med att storstäda huset och pyssla om det med blommor i fönstren, nya gardiner med mera.

_________

Upprustning av lokaler

(12 juni 2022)

Det nya allrummet på lokstallsvinden. Foto: Per Andersmats

Under våren har avdelningen Fastighet Underhåll startat ett projekt för att rusta upp några av föreningens lokaler i Jädraås.

Det hela startade i Jädraås stationshus med att köket fick en rejäl genomgång vad gäller utrustningen. Det är här vi utspisar oss själva vid trafikdagar och arbetshelger.

Så hade vi en arbetshelg när vi storstädade hela stationshuset grundligt. I denna städning ingick fönsterputsning.

Därefter kom turen till överliggningen på lokstallsvinden, den som i folkmun alltid hetat ”Tivolit”. Där har det storstädats och ett av rummen, som mest har använts som lager för diverse ”bråte”, har nu gjort om till ett trevligt allrum, se bild.

Därefter har Tallås stationshus kommit på tur. Där har vi bland annat hantverkare som ska ordna skorstenen och eldstäderna så att de blir godkända för eldning igen. Detta är ett projekt som finansieras med bidrag från Gästriklandsfonden. Målningsarbete och en rejäl storstädning i egen regi återstår.

Pallanite stationshus ska få ”första hjälpen” genom att det uttjänta taket förses med takplåt, för detta har vi fått bidrag från Jädraås vindkraftfond. Det lilla huset, ursprungligen stationshus i Stora Björnmossen på DONJ, ska också göras användbart som överliggningsplats.

_________

Bidrag från Vindkraftfonden

(1 maj 2022)

Foto: Kjell Ollashed

Från Jädraås Vindkraftfond har JTJ fått ett bidrag på 40 000 kr att disponera för de tre projekt som fanns med i vår ansökan. Det gäller nytt tak på Pallanite stationshus, nytt staket mellan parkeringen och spårområdet i Tallås och tilläggsisolering av innertak på stationshuset i Jädraås.

Mest akut är taket i Pallanite. För att rädda huset börjar vi med en nödreparation i form av plåt på taket där det nu är tjärpapp. I ett senare skede måste det även göras arbeten på det som är under plåten men det kräver mer pengar.

Vi tackar fonden för bidraget, som snurrorna i Jädraås vindkraftpark genererar.

__________

Bidrag till fönsterrenoveringar

(14 november 2021)

Foto: Björn Kymrér

JTJ har efter ansökan fått ett bidrag på 8 250 kr från Anna och Per G Berggrens Stiftelse. Pengarna ska användas till fortsatta fönsterrenoveringar. Vi tackar Stiftelsen för att man även i år ger oss detta ekonomiska stöd.

__________

Slipersbyte på Jädraås bangård

Foto: Kjell Ollashed

(24 sept 2021)

Höstens sedvanliga banarbetsvecka ägnades åt slipersbyte på Jädraås bangård, närmare bestämt på spår 2 där 150 slipers byttes.

_________

Tallås – snart kan vi elda igen!

(10 sept 2021)

Snart kan vi elda i Tallås stationshus igen! Gästriklandsfonden har beviljat oss ett bidrag på 108 000 kr för bland annat åtgärder på skorsten och rökkanaler, ett arbete som kommer att utföras av en entreprenör. Sedan flera år har det varit eldningsförbud i spis och kaminer men nu blir det en ändring på det.

Vi tackar Gästriklandsfonden för att man ännu en gång generöst stödjer vår verksamhet.

__________

Bygglov för nya vagnhallen

(10 sept 2021)

Arbetet med att ansöka om bygglov för den nya vagnhallen i Jädraås har gått i mål. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har givit oss starttillstånd för bygget. Spaden kan med andra ord sättas i jorden, närmare bestämt bakom stora verkstaden. Spåren finns redan på plats.

År 2020 fick JTJ ett bidrag på 250 000 kr från Riksantikvarieämbetet för detta projekt.