Bana och byggnader

Bidrag från Vindkraftfonden

(1 maj 2022)

Foto: Kjell Ollashed

Från Jädraås Vindkraftfond har JTJ fått ett bidrag på 40 000 kr att disponera för de tre projekt som fanns med i vår ansökan. Det gäller nytt tak på Pallanite stationshus, nytt staket mellan parkeringen och spårområdet i Tallås och tilläggsisolering av innertak på stationshuset i Jädraås.

Mest akut är taket i Pallanite. För att rädda huset börjar vi med en nödreparation i form av plåt på taket där det nu är tjärpapp. I ett senare skede måste det även göras arbeten på det som är under plåten men det kräver mer pengar.

Vi tackar fonden för bidraget, som snurrorna i Jädraås vindkraftpark genererar.

__________

Bidrag till fönsterrenoveringar

(14 november 2021)

Foto: Björn Kymrér

JTJ har efter ansökan fått ett bidrag på 8 250 kr från Anna och Per G Berggrens Stiftelse. Pengarna ska användas till fortsatta fönsterrenoveringar. Vi tackar Stiftelsen för att man även i år ger oss detta ekonomiska stöd.

__________

Slipersbyte på Jädraås bangård

Foto: Kjell Ollashed

(24 sept 2021)

Höstens sedvanliga banarbetsvecka ägnades åt slipersbyte på Jädraås bangård, närmare bestämt på spår 2 där 150 slipers byttes.

_________

Tallås – snart kan vi elda igen!

(10 sept 2021)

Snart kan vi elda i Tallås stationshus igen! Gästriklandsfonden har beviljat oss ett bidrag på 108 000 kr för bland annat åtgärder på skorsten och rökkanaler, ett arbete som kommer att utföras av en entreprenör. Sedan flera år har det varit eldningsförbud i spis och kaminer men nu blir det en ändring på det.

Vi tackar Gästriklandsfonden för att man ännu en gång generöst stödjer vår verksamhet.

__________

Bygglov för nya vagnhallen

(10 sept 2021)

Arbetet med att ansöka om bygglov för den nya vagnhallen i Jädraås har gått i mål. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har givit oss starttillstånd för bygget. Spaden kan med andra ord sättas i jorden, närmare bestämt bakom stora verkstaden. Spåren finns redan på plats.

År 2020 fick JTJ ett bidrag på 250 000 kr från Riksantikvarieämbetet för detta projekt.