Vagnar

Spårbygge för vagnflytt

(10 sept 2021)

Nästa vagnrenoveringsprojekt, personvagnen Norra Hälsinglands Järnväg nr 1, kräver lite spårbygge. För att få ut vagnen från uppställningen i det för närvarande spårlösa Gjuteristallet har ett tillfälligt spårspann byggts. När vagnen väl kommit ut i friska luften blir det en kortare luftfärd över badhuset för att sedan landa på spår igen f v b till verkstaden.

Foto: Rikard Johanson