Vagnar

Post- och resgodsvagn flyttar till Småland

(6 juli 2022)

Den kombinerade post- och resgodsvagnen NKlJ DF nr 17 har fått en ny hemvist hos Tjustbygdens Järnvägsförening, TJF. Vagnen har överförts som gåva och den 4 juli transporterades den från Jädraås till Västervik.

Renoveringen av DF 17 har pågått länge och JTJs behov och prioriteringar har förändrats sedan år 2000 då arbetet påbörjades. Vagnens storlek gör också att den passar mindre bra ihop med JTJs övriga materiel.

I samråd med ansvarig för renoveringen och TJF har vi nu alltså hittat en lösning där renoveringen kan avslutas av Västerviksföreningen.

__________

Lastad överföringsvagn som utställningsföremål

(13 juni 2022)

Foto: Christer Bringemark

Istället för tids- och personalkrävande omlastningar kunde gods köras direkt mellan järnvägar med olika spårvidder genom att exempelvis normalspåriga vagnar flyttades över till smalspåriga för vidare färd.

I Jädraås visas nu exempel på detta; överföringsvagnen SJ Q37p 350135 med en normalspårig godsvagn (GDJ Os 2688) ombord. Ekipaget är enbart utställningsföremål och kommer att stå parkerat i anslutning till lokstallet.

__________

KBJ-vagnen: Fotogenlamporna på plats

(29 maj 2022)

Lite efterarbete på KBJ-vagnen: dom nytillverkade fotogenlamporna är monterade och provade med lysande resultat.

Foto: Björn Lindell

__________

Stort bidrag till renovering av NHJ-vagnen

(26 maj 2022)

Riksantikvarieämbetet har fattat beslut om årets fördelning av bidrag till kulturarvsarbete.

JTJ har beviljats 89 000 kr för renoveringen av NHJ BCDo 1, delprojekt 2 och 3, d v s i praktiken det fulla beloppet vi sökte.

Medlen vi sökte är avsedda för utgifter för inköp av material till den fortsatta renoveringen under det kommande året, t ex alla glas till vagnen, uppsågning av timmer, gjutning av diverse detaljer m m.

__________

SRJ Co 79: Nya bänkarna på plats

(15 april 2022)

Alla nya bänkar är inmonterade i SRJ Co 79. Nu ska vagnen stå i fred utan att någon provsitter så att lacken härdar fram tills dess 79:an behövs i trafiken.

Foto: Björn Lindell

__________

SRJ Co 79: Nu monteras bänkarna

(7 april 2022)

Alla gamla galonsäten i SRJ Co 79 är urplockade, golvet målat och några av de nya bänkarna monterade. Betsning och lackning av nästa omgång 12 bänkar pågår.

_________

SRJ Co 79: Träbänkarna betsas och lackas

(15 mars 2022)

Inget jobb som dras i långbänk, 12 bänkar inklusive överstycken till SRJ Co 79 har betsas och lackats i en första etapp. När de torkat klart blev det rokad så 12 nya bänkar kom in för samma behandling.

__________

NHJ 1: ”Skelettet” växer fram

(20 februari 2022)

”Skelettet” på ena vagnssidan växer sakta fram. Bilderna visar urstämning av tapphål i toppstock för infästning av stolpar. Nästa steg var att provmontera toppstock och sidostolpar. Måtten stämde och så det är bara att gå vidare med den slutliga monteringen.

__________

Träbänkar till SRJ Co 79 tillverkas

Foto: Anders Tholsson

(6 februari 2022)

Förra årets beslutades att SRJ Co 79 skulle få dom galonklädda ”moderna” sätena ersatta av träbänkar. Arbetet med att montera ihop dom nytillverkade bänkarna är inne i slutfasen, sedan väntar lackning innan dom kommer på plats i vagnen.

79:ans nuvarande säten kommer från en av Roslagsbanans motorvagnar av typ Xoa6p, de så kallade ”Rydbergarna”.

_________

Nyårsjobb på NHJ 1

(1 januari 2022)

Nytt år och nya friska tag i snickeriet. Delar till bottenstocken på NHJ 1 och taket till samma vagn tar form.

__________

Adventsjobb i verksta´n

(5 december 2021)

Andra advent och inne i verkstadsvärmen pågår arbeten som vanligt. I SRJ Co 79 ska dom galonklädda sätena ersättas med riktiga tredje klass träbänkar. Inför kommande serietillverkning har en provbänk monterats ihop.

På NHJ 1 börjar man återuppbyggnaden i vagnens ”Jädraåsände”, just nu finns några nytillverkade och nymålade delar till plattformen klara. Tidigare har bland annat delar till bottenstocken passats in, vilket inte är alldeles lätt eftersom vagnen inte kännetecknas av räta vinklar överallt.

__________

NHJ 1 – Arbetet har börjat

(6 november 2021)

Återuppbyggnaden av NHJ nr 1 har påbörjats. Till att börja med skulle det grövsta virket sågat från vår egna skog och avsett för vagnssidornas reglar lastas in i målarverkstaden. Trångt därinne, men virket lagrades både på längden och tvären under NHJ:s vagnskorg.

Sökandet efter det som en gång strippades bort från NHJ nr 1 i olika förråd på verkstadsplanen gav visst resultat, men med åren har mycket av vetskapen om var saker sparats gått förlorad. Sökandet fortsätter.

De gamla rötskadade sidoreglarna har till del tagits bort, liksom resterna av vagnens rötskadade bottenstock. Det finns en del att göra med att ersätta det skadade virket!

En entrè har byggts, tom med ”röd matta”, till vagnens ”Jädraåssida”. Fint ska det vara!

Sedan tidigare har lanterninens fönster tillverkats och de ligger redan klara på hyllorna.

__________

Två mindre lyft

(18 oktober 2021)

Lördagen den 16 oktober var det dags för två mindre lyft, då flyttades NHJ nr 1 över från transporttrallorna till egna hjul. En övning som klarades av med hjälp av verkstadstraversen i Jädråas.

Spår 1 i stora verkstaden tömdes på lok och vagnar för att ge tillgång till traversen. 1:ans boggier har stått målade och övertäckta utanför verkstaden en tid. Nu plastades dom in för att skydda färgen under kommande arbeten. Ena boggin placerades inne i verkstaden, den andra utanför.

Vagnen kördes in och så lyftes ena vagnsänden och trallan under vagnen kunde flyttas undan för att ge plats åt boggin. Sen ett lyft av andra änden av vagnen och den trallan kördes undan, boggin rullades på plats och passades in.

Så stod så NHJ nr 1 åter på egna hjul och kunde flyttas till målarverkstaden för dom riktigt stora jobben som nu väntar. Det välvda taket som vagnen fick i samband med ombyggnaden då DONJ köpte den 1937 är sedan länge demonterat, därav det något luftiga utseendet. I det blivande NHJ-utförandet blir det åter lanternintak.

__________

Det stora lyftet

(5 oktober 2021)

Nästa stora vagnrenoveringsobjekt är Norra Hälsinglands Järnväg BCDo nr 1 (som senare blev DONJ BCFo nr 1). Vagnskorgen har bidat sin tid i det för tillfället spårlösa Gjuteristallet i Jädraås men den 5 oktober var det dags att flytta ut.

Tidigt på morgonen drogs vagnen ut från stallet och preparerades för det stora lyftet över badhuset till spåret mot f.d. Mekaniska Verkstaden.

Kranbilen anlände, åtföljd av följebil, som transporterade de drygt 25 tonen motvikter som erfordras för lyftet. Kranbilen riggas och motvikterna lyfts över ton för ton.

Sen är det dags för själva lyftet och vagnskorgens flygtur över badhuset. På lånade hjul bogserades sedan vagnen till verkstadsplanen i väntan på tvätt/sanering, duvorna i Gjuteriet har ju lämnat spår efter sig.

Därefter väntar ett mycket omfattande arbete med att återställa vagnen till NHJ-utförande, vilket bland annat innebär att den ska återfå lanternintak.

_________

GDJ Os 2688 målad och klar

Foto: Christer Lundquist

(19 sept 2021)

Nu är den nymålade normalspåriga godsvagnen Gefle-Dala Järnväg Os 2688 ute ur verkstaden och överflyttad till den sedan tidigare uppsnyggade överföringsvagnen. Ekipaget ska senare ställas upp på bangården i Jädraås för att berätta för besökare om den del av transporthistorien där man körde ”vagn på vagn”.

__________

Spårbygge för vagnflytt

Foto: Rikard Johanson

(10 sept 2021)

Nästa vagnrenoveringsprojekt, personvagnen Norra Hälsinglands Järnväg nr 1, kräver lite spårbygge. För att få ut vagnen från uppställningen i det för närvarande spårlösa Gjuteristallet har ett tillfälligt spårspann byggts. När vagnen väl kommit ut i friska luften blir det en kortare luftfärd över badhuset för att sedan landa på spår igen f v b till verkstaden.