Lok 8 – Projektrapport oktober 2023

(9 oktober 2023)

Men en ny projektledare och i viss mån en omstart med en ny projektorganisation har vi först gjort ett antal förberedelsearbeten. Vi har under vår och sommar inventerat alla ritningar och faktiskt hitta originalritningen på pannan vilket är till stor hjälp. Vi har gått igenom med vår panninspektör var vi står i projektet och vilka justeringar i planerna för pannan vi kommer at behöva genomföra.

Vi har varit på två besök hos MASMA för att diskutera läget med pannan och vidare arbeten med denna. I augusti tog vi med både den gamla och nya panninspektören för att genomföra en överlämning på plats. Och vi fattade då ett antal beslut om hur vi går vidare. I stort följer vi tidigare planer men med vissa justeringar.

Arbetena kan delas upp i arbeten på pannan som MASMA i Mariestad gör och arbete med övriga loket som vi själva gör innan pannan kommer tillbaka till JTJ.

Under sommaren har vi reparerat alla 12 fjäderpaketen och förberett drivaxlarna för målning vilket kommer att ske i vinter. Storlager kommer att gjutas och skavas in under vinter och vår.

Under den kommande vintern och sommaren kommer vi att gjuta och skava in storlagen samt att måla ram och drivhjul och göra de arbeten på ramen som bäst görs innan panna är på plats.

Målet är att ramen står på sina drivhjul hösten 2024 och att vi arbetar med återmontering av rörelserna under vintern 2024-2025.

Panna med inre fyrbox delvis ilagd. Foto: Björn Lindell
Arbete med drivaxlar och fjäderpaket. Foto: Björn Lindell