Verksamhetsplan 2019 - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Verksamhetsplan 2019

Texter och bilder
JTJ verksamhetsplan år 2019
(Publ den 11 mars 2019)
·      Bedriva tågtrafik på annonserade tider samt köra beställningstrafik för grupper
·      Bedriva café- och försäljningsverksamhet under trafikdagar
·      Ge ut föreningstidningen JTJ-Nytt med fyra nummer
·      Genomföra löpande driftsunderhåll på bana, fordon och fastigheter
·      Projektera vagnhallen på verkstadsgården
·      Fortsätta renoveringen av NKlJ DF nr 17
·      Fortsätta renoveringen av VLJ C nr 2
·      Fortsätta renoveringen av lok nr 8, ångpanna samt hjulsvarvning
·      Fortsätta renoveringen av KBJ C 1302
·      Färdigställa upprustningen av SRJ Co 79
Back to content