Vagnar - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Vagnar

Pågående projekt
NHJ personvagn nr 1 - renovering/återuppbyggnad
(Publicerat den 3 dec 2020)
Norra Hälsinglands Järnväg vagn 1, tillverkad av Vagnfabriken Södertälje år 1896, var ursprungligen en kombinerad person- och postvagn men kom att byggas om till en ren personvagn. När vi nu ska renovera/återuppbygga vagnen är ett alternativ att den blir utan postkupé. I varje fall ska vagnen återfå sin lanternin, som försvann när NHJ 1 och 2 köptes av DONJ 1937 och byggdes om till det utförande som DONJ 2 nu representerar.

Foto i leveransutförande från Digitalt museum (foto L Bernström/S Nyberg).

Vad som händer i projektet rapporteras här.

WLJ C nr 2 - renovering av vagnskorg
(uppdaterad 16 aug 2014)
Korgen till Woxna-Lobonäs Järnvägs (WLJ) personvagn C nr 2 är på väg att återställas från sommarstuga till järnvägsvagn. Det är ett omfattande arbete som bl a innebär en ny bottenstock av ek. Dessutom ska väggpaneler, fönster m m renoveras. Slutligen ska ett nytt underrede för spårvidden 891 mm anpassas för vagnskorgen. Ursprungligen hade vagnen spårvidd 802 mm.

Foto: Stefan Olsson

NKlJ DF nr 17 - renovering och anpassning för rullstolar
(uppdat 25 sept 2014)
Den f d post- och resgodsvagnen Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKlJ) DF nr 17 genomgår upprustning till ursprungligt skick utvändigt, medan den invändigt ska byggas om till personvagn med liftanordning för rullstolar.

Foto: Stefan Olsson

KBJ C 1302
(Publ den 5 sept 2018)
Kalmar-Berga Järnväg C 1302 genomgår totalrenovering. Stora delar av vagnskorgen var i dålig kondition och har rivits bort och byggs åter upp, vilket innebär ett omfattande träarbete. Vagnen har kvar sin ursprungliga ram men måste kompletteras med hjul, fjädring, bromsutrustning, koppel etc.

Vad som händer i projektet rapporteras här.

Foto: Kjell Ollashed
Back to content