Tvåaxliga vagnar - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Tvåaxliga vagnar

Lok och vagnar > Personvagnar

WLJ C nr 2
Tillv ASJ Linköping 1908

Vagnen levererades till Woxna-Lobonäs Järnväg (WLJ) i Hälsingland med spårvidden 802 mm. När WLJ lades ner såldes vagnen till Hellefors-Fredriksbergs Järnväg.

Med sitt välvda tak och stora fönster speglar C nr 2 övergången till en modernare typ av vagnar. Den hade t ex redan vid leveransen toalett.
Vagnen slopades i slutet av 1950-talet och korgen har sedan 1960-talet stått uppställd på en tomt i Råda söder om Hagfors i Värmland. Genom tillmötesgående från fastighetsägaren erhöll JTJ vagnskorgen som gåva år 2012.

Vagnskorgen genomgår upprustning och skall placeras på nytt underrede för spårvidden 891 mm.
Foto: Stefan Olsson

SRJ CD nr 15
Tillv Atlas Stockholm 1886

I mitten av 1880-talet beställde den nyöppnade Rimbobanan (del av Roslagsbanan) ett flertal tvåaxliga personvagnar. I den andra serien ingick nr 15, vilken redan efter ett halvår återgick till Atlas för inbyggnad av postkupé.
Efter nära ett halv sekel i trafik byggdes den på 1940-talet om till tjänstevagn. När Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) förstatligades slopades den. Vagnen blev stående i Dannemora där den upptäcktes av 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ), som er höll den som gåva.

Postkupén återuppstod i samband med revision, men överensstämmer inte helt med originalet. Under de första åren på JTJ var vagnen grönmålad men blev senare målad tvåfärgad enligt gammalt mönster i brunt med gult fält runt postkupéns fönster.

Vagnen är i drift.
Foto: Lennart Nordh

Fakta SRJ CD nr 15
Tillv Atlas, Stockholm 1886
Obromsad (bromsledning)
Längd 7,9 m
Vikt 6,3 ton
Sittplatser 3 kl 11 st

Till JTJ som gåva från SJ

NKlJ DF nr 17
(Uppdaterat den 25 sept 2014)
Tillv NKlJ verkstad Hagfors 1913/1942

Vagnen, eller i alla fall dess korg, kan sägas ha börjat som en kombinerad tredjeklass-, post-, resgods- och sjukvagn byggd år 1913. Vid ombyggnad år 1942 blev den berövad den ursprungliga korgen varifrån delar återanvändes när Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKlJ) byggde en ren post- och resgodsvagn, som fick heta DF nr 17. Denna hade från början lackad teakpanel, men den blev under femtiotalet målad vagnsröd. Mot slutet av 1950-talet slopades vagnen från trafikvagnsparken och blev tjänstevagn för spårsvetsarna på banan.

På 1970-talet avställdes den och den såldes 1979 till Uppsala- Lenna Järnväg som lät frakta den till Faringe. Genom byte kom den till JTJ och Jädraås år 2001.

Den genomgår fn upprustning till ursprungligt skick utvändigt, medan den invändigt ska byggas om till personvagn med liftanordning för rullstolar.
Foto: Stefan Olsson

Fakta NKlJ DF nr 17
Tillv NKlJ verkstad Hagfors 1913/1942
Tryckluftsbroms/handbroms
Längd 9, 5 m
Sittplatser 3 klass 20 st                               

Till JTJ år 1971, Gåva DONJ

DONJ C 140
Tillv DONJ verkstad Jädraås 1897

När hela DONJ år 1896 blev färdig till Norrsundet fanns endast två personvagnar. Därför byggdes år 1897 ytterligare fyra vagnar vid verkstaden i Jädraås. C nr 140 var en av dessa. Vagnen är av tidstypisk modell; kort med smala fönster, plåtklädd och med lågt tak. Invändigt har den längsgående träbänkar.

Nr 140 slopades i början av 1950-talet och kom sedan att reserveras för dåvarande SJ järnvägsmuseum men skänktes slutligen till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) år 1971.

Vagnen kallas "Trots Allt", vilket lär bero på att den under DONJ-tiden stått kvar på spåret, många tillbud till trots.
Vagnen är i drift.
Foto: Lennart Nordh

Fakta DONJ C nr 140
Tillv DONJ Jädraås 1897
Obromsad (bromsledning)
Längd 6,6 m
Vikt 5,9 ton
Sittplatser 3 kl 20 st

Till JTJ år 1971, Gåva DONJ

DONJ CN 150, 204 och 205
Tillv DONJ verkstad Jädraås 1901

Två typer av sommarvagnar fanns på DONJ (Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg). Nr 150 är av större modell med niometersunderrede, utan broms. Nr 204 och 205 är av mindre typ med nyckelbroms.

Från början var dom öppna vagnskorgarna löstagbara men sedan arbetartågen till Norrsundet införts år 1907 blev de permanenta. Ursprungligen var vagnarna färgglatt målade men de blev snart rödfärgade som övriga fin
kor.

Två typer av sommarvagnar fanns på DONJ (Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg). Nr 150 är av större modell med niometersunderrede, utan broms. Nr 204 och 205 är av mindre typ med nyckelbroms.

Från början var dom öppna vagnskorgarna löstagbara men sedan arbetartågen till Norrsundet införts år 1907 blev de permanenta. Ursprungligen var vagnarna färgglatt målade men de blev snart rödfärgade som övriga fink
or.


Då trafiken med arbetartågen upphörde på 1940-talet var nr 150 sedan flera år ombyggd till finka. Nr 204 och 205 fick efter slopningen luckor för fönsteröppningarna och blev spånupplag vid snickarverkstaden i Jädraås.
I samband med JTJ renovering har vagnarna återfått ursprungligt utsende och färgsättning.
Vagnarna är i drift.

Foto: Håkan Nordenadler


Fakta DONJ CN nr 150
Tillv DONJ Jädraås 1901
Längd  9,2 m
Vikt 5,3 ton
Sittplatser 3 kl
Obromsad

Till JTJ år 1967, gåva DONJ
Fakta DONJ nr 204 och 205
Tillv DONJ Jädraås 1901
Längd 6,0 m
Vikt 4,1 ton
Sittplatser 3 kl
Handbromsad

Till JTJ år 1971, gåva DONJ

DONJ BC nr 215
Tillv DONJ verkstad Jädraås 1901

För den växande persontrafiken byggde DONJ år 1901 ytterligare två personvagnar. De byggdes på DONJs nya niometersunderrrede och var ursprungligen mycket enkla, t ex hade de utvändigt bara liggande furupanel.
På 1920-talet plåtkläddes nr 215, rovoljelamporna byttes mot gasljus och som första DONJ-vagn fick den toalett.

På 1950-talet byggdes en kupén om till resegodsutrymme med bredare dörr och i det skicket användes vagnen tills nedläggningen av persontrafiken år 1959.

BC 215 skänktes till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) år 1971 och är nu återställd i äldre utförande.

Vagnen är i drift.

Foto: Lennart Nordh

Fakta DONJ BC nr 215
Tillv DONJ Jädraås 1901
Längd 10,1 m
Vikt 7,6 ton
Obromsad
Sittplatser 2 kl 8 st, 3 kl 22 st

Till JTJ år 1971, gåva DONJ

ÅJ Kungavagnen (C nr 11)
(Uppdaterat den 23 april 2014)
Tillv Skabo, Norge 1883

På 1880-talet gästades skogarna kring Åg (öster om Falun) av kungliga jaktlag, bl a för björnjakt. Inför en av dessa jakter anskaffade Ågs Järnväg en liten exklusiv vagn från Norge. Som minne av detta fick den namnet "Kungavagnen" - men invändigt är den enkel med bara träbänkar. En extra finess finns i alla fall i form av uppdragbara träjalusier som skydd mot solen.

Även om Åg-banan inte hade officiell persontrafik fanns vagnen kvar som reserv för den som vanligen gick med i tågen.

När banan lades ner på 1940-talet blev vagnen kvar i lokstallet i Åg. Vagnen skänktes av Stora Kopparberg till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) år 1965.

Vagnen är i drift.
Foto: Lennart Nordh

___________________________________________________________________________________________________________________________

KORSÅ-VAGNEN (C nr 12)
(uppdaterat 22 april 2014)

Tillv Korså Bruk 1870-talet

Vid Korså bruk (öster om Falun) fanns en liten järnväg som användes för inlastning av råjärn från hyttan i Åg och utlastning av de färdiga produkterna smidesjärn. Något lok fanns aldrig, vagnarna rullade för egen kraft utför banan när de var lastade och drogs uppför av hästar när de var tomma. Däremot hade banan en liten personvagn med plats för tio personer. För kusken fanns plattformar i båda ändarna. Bromsblocken, liksom ramverket, är helt i trä.Efter nedläggningen av bruket blev vagnen bevarad i en lada och skänktes till 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) år 1966.

Vagnen är i drift.

Foto: Håkan Nordenadler

JTJ CN nr 13
(Uppdaterat 22 april 2014)

Tillv Kristinehamn 1874/JTJ Jädraås 1970

För att få fler sittplatser i sitt enda tågsätt, "Korså-tåget", byggde 891-Järnvägarnas Museisällskap (numera JTJ) en egen sommarvagn av gammalt snitt år 1970. Som underrede användes en av de från DONJ övertagna äldre malmvagnarna, eventuellt nr 9. Denna kunde enkelt förses med andra axlar med mindre hjul och på så sätt passa in i "Korså-tåget".

Vagnen är märkt med JTJ bansignatur och nummer 13.

CN nr 13 är i drift.

Foto: Håkan Nordenadler

___________________________________________________________________________________________________________________________

KMJ BC nr 1022
(uppdaterat 22 april 2014)
Tillv Ljunggrens Kristianstad 1903

Nr 1022 levererades år 1903 till Karlstad-Munkfors Järnväg (KMJ) var ursprungligen en kombinerad 2 och 3 klassvagn med lanternin. År 1934 byggdes den om med välvt tak och på 1940-talet blev den logementsvagn (NKlJ Q nr 691).

Efter att ha stått avställd sedan 1960-talet skänktes den till JTJ år 1978. Då litet av originalkorgen återstår och den dessutom är dåligt skick återstår fullständig rekonstruktion.

Vagnen är avställd.

Foto: Håkan Nordenadler

___________________________________________________________________________________________________________________________

KBJ C nr 1302
(uppdat den 4 sept 2018)
Tillv Kockums Malmö 1897

När Kalmar-Berga Järnväg (KBJ) öppnades var ett flertal av vagnarna av en mycket vanlig typ vid förra sekelskiftet; en tvåaxlig, plåtklädd vagn med lanternin och tvådelade fönster.

När vagnen skulle skrotas i Vislanda såldes korgen och ramverket till en privatperson i närheten och användes som cykelverkstad. Sedan korgen återfunnits kunde JTJ köpa den år 1988. Vagnskorgen är trots trots sitt långa liv vid sidan om spåret i förvånansvärt komplett skick.
Hösten 2017 inleddes en omfattande renovering av vagnen.


Foto: Kjell Ollashed

___________________________________________________________________________________________________________________________

ÅJ "Kronprinsvagnen"
Tillv Åg 1880-talet

I samband med de kungliga jakterna i Åg-skogarna (öster om Falun) lät man även tillverka en andra personvagn. Den byggdes av lokala snickare och fick ett mycket enkelt utseende. Om vagnen verkligen nyttjats av kronprinsen, sedemera kung Gustav V, är oklart men den kallades i alla fall ibland för "Kronprinsvagnen".

Under senare år kallades den bara "Kupén" och vid de tillfällen som personbefordran förekom på Åg-banan användes i första hand denna vagn. Efter nedläggningen på 1940-talet blev den stående utan hjul vid Ågs fäbod. År 1995 togs den omhand av JTJ. Korgen är i sådant skick att det krävs en fullständig rekonstruktion.

Foto: Anders Tholsson

Back to content