Tallås - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Tallås

Stationer o miljöer

Tallås station (Tås - 36,6 km från Linghed, 4,4 km från Jädraås)
(Uppdat 13 aug 2014)
Stationen i Tallås uppfördes år 1880 då järnvägsbygget väster ifrån nådde hit. Från denna öde plats, där inga andra hus stationshuset funnits, utgick hästforor med malm och träkol vidare mot bruken i Jädraås och Åmot. Rallarna fortsatte dock vidare och redan år 1881 färdigställdes banan ner till Jädraås.

Stationshuset var timrat och uppfördes helt i den tidens stil med spåntak. Redan vid sekelskiftet 1800-1900-tal blev det panelklätt men är idag i övrigt i samma stil som då det begav sig. Elektricitet finns t ex inte. Nuvarande bangård med två spår liknar den ursprungliga, vändskivan är dock inlagd av JTJ.

I det gamla stallet finns numera Café Mallet, som är öppet i samband med tågtrafiken.

I bangårdens östra ända kan resterna av sidospåret till Intranite uppfodringsverk vid Jädraån skönjas.
Foto: Björn Tång

Back to content