Tallås grusgropsväxel - Jädraås-Tallås Järnväg

Go to content

Tallås grusgropsväxel

Stationer o miljöer

Tallås grusgropsväxel lastplats (Tåsgr - 36,1 km från Linghed, 4,7 km från Jädraås)
(Uppdat 11 juni 2014)
Under 1880-talets sista år tog DONJ ibruk grusgropen vid Tallås. Från växeln på linjen går än idag ett cirka 200 meter långt sidospår ner till grusgropen.

Spåret till vänster på bilden är linjen med Tallås station i fonden, spåret till höger leder ner till grusgropen.

Foto: Håkan Nordenadler

Back to content